Privacy statement

  Athlon Car Lease Nederland B.V. (hierna: Athlon), onderdeel van de Daimler groep, biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Athlon het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Athlon zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het Athlon Privacy Statement en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

  Uw belang staat voorop

  Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop. U mag erop rekenen dat Athlon bij het verwerken van uw persoonsgegevens de volgende uitgangspunten in acht neemt:

  Zorgvuldig:
  Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens en houden ons bij de verwerking ervan aan de wet

  Transparant:
  Wij zijn transparant over het gebruik van uw gegevens

  Veilig:
  Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en wij nemen de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ze tegen verlies of onrechtmatige verwerking te beschermen.

  Relevant:
  Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om u en (indien van toepassing) uw werkgever onze diensten te leveren. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden

  Service:
  U kunt ons eenvoudig verzoeken uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Aan elk gerechtvaardigd verzoek zullen wij op korte termijn voldoen.

  Hieronder staan de hoofdlijnen van het Athlon Privacy Statement.

  Welke gegevens verwerkt Athlon?

  Athlon biedt een breed scala aan leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan, waaronder Operational Service Lease, Privé Lease, Rental en de Athlon Mobility Card. Door de aard van onze dienstverlening beschikt Athlon over bepaalde gegevens, waaronder:

  • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Gegevens over uw tankgedrag (o.a. locatie, brandstof, bedrag).
  • Gegevens over uw auto (o.a. kenteken, type en uitvoering, fiscale waarde).
  • Gegevens over verkeersboetes.

  Hoe verzamelt Athlon uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u (of uw onderneming c.q. het bedrijf waar u werkzaam bent) een van onze producten bij Athlon (voor u) aanvraagt. Incidenteel kan Athlon ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen.

  Voor welke doelen gebruikt Athlon uw persoonsgegevens?

  Athlon gebruikt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van lease- en mantelovereenkomsten, het uitvoeren van onze mobiliteitsdiensten, het aanbieden en verbeteren van onze financiële producten en diensten, opname in onze contract- en relatiebeheersystemen, het onderhouden en uitbreiden van onze zakelijke relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing), naleving van geldende regelgeving (waaronder de Sanctiewet en kredietverificatie en -registratie) en/of het verrichten van marktonderzoek.

  Met wie deelt Athlon uw persoonsgegevens?

  Athlon kan uw persoonsgegevens binnen haar organisatie delen, maar alleen met medewerkers die toegang tot uw gegevens echt nodig hebben. Athlon kan uw persoonsgegevens ook delen met uw werkgever en met derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verkoop en verlening van onze producten en diensten, ten behoeve van het uitvoeren van onze leaseproducten en mobiliteitsdiensten. Deze derden ontvangen alleen die gegevens die nodig zijn om de betrokken diensten te leveren (bijvoorbeeld onderhoud, bandenwissel, pechhulpverlening).

  Wanneer Athlon gegevensverwerking uitbesteedt, legt Athlon contractuele verplichtingen op om uw persoonsgegevens te beschermen. Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeks- of opsporingsdiensten.

  Hoe lang bewaart Athlon uw persoonsgegevens?

  Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wettelijk verplicht is. Als er geen wettelijk bewaartermijn van toepassing is, bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het desbetreffende doel.

  Hoe heeft Athlon uw persoonsgegevens beveiligd?

  Athlon heeft verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

  Athlon gebruikt hiervoor diverse beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, evenals de fysieke bescherming van de locaties waar persoonsgegevens worden bewaard.

  Mocht u, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, toch een inbreuk op de beveiliging signaleren, dan verzoeken wij u hiervan zo spoedig mogelijk een melding te maken bij Athlon door een e-mail te sturen aan: datalek@athlon.com.

  Uitgebreide informatie en contactgegevens

  U kunt ook contact opnemen met de afdeling gegevensbescherming van Mercedes-Benz op het volgende adres:

  Mercedes-Benz Group AG

  Chief Officer Corporate Data Protection

  HPC G353

  70546 Stuttgart, Germany

  E-Mail: data.protection@mercedes-benz.com

  Athlon maakt deel uit van de Mercedes-Benz Groep. De manier waarop wij met persoonlijke gegevens omgaan, is altijd gebaseerd op het geldende beleid voor gegevensbescherming van Mercedes-Benz. Deze kunt u vinden op onze website https://group.mercedes-benz.com/data-protection-policy